Naše služby

Poskytujeme tu nejlepší péči a vytvořili jsme prostředí, kde se budete cítit příjemně. 

Individuální fyzioterapie 

vede klienta k aktivnímu přístupu k sobě samému. Tím dosahuje daleko lepších a déletrvajících účinků než pasivní přístupy. Fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie a fyziologie nejen pohybového aparátu. Využívá přirozených, neinvazivních metod a účinně obnovuje zdraví. Základním cílem fyzioterapie je především léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další. Vlivem úpravy svalových dysbalancí dochází mnohdy i k úpravě funkcí vnitřních orgánů a někdy i k nápravě hormonálních změn.

K terapii využívám mnoho různých technik - zejména mobilizace a měkké techniky, reflexní a vazivové masáže , senzomotorické cvičení či cvičení k odstranění svalové nerovnováhy, metodu dle Mojžíšové, metodu SM system dle MUDr. Smíška.  

Nejčastější diagnózy :

 • bolesti zad - funkční poruchy pohybového aparátu
 • poúrazové stavy pohybového ústrojí
 • pooperační stavy - po ortopedických operacích
 • výhřezy plotének
 • Metoda dle Ludmily Mojžíšové - řeší problémy s otěhotněním
 • terapie pánevního dna - bolestivá menstruace bez orgánového poškození
 • poruchy rovnováhy
 • bolestivé stavy
 • degenerativní onemocnění kloubů končetin a páteře - artrózu, Morbus Bechtěrev a Scheuermann, další
 • vadné držení těla, skoliózy
 • prevence funkčních pohybových poruch a bolestivých syndromů pohybového systémuMěkké techniky

Měkké (mobilizační) techniky jsou velmi uznávanou metodou v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Tato metoda pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což je kůže, podkoží, sval, svalová pochva, svalová povázka a úpony. Měkké tkáně jsou při pohybu navzájem provázány a dochází mezi nimi ke vzájemným posuvům.

V důsledku přetížení, úrazů, vadného držení těla a při větší statické zátěži (např. při sezení u počítače) dochází k bolestivým změnám v měkkých tkáních (např. k lokálním zatvrdlinám, tzv. myogelózám) a k jejich vzájemnému nesouladu. Měkké techniky optimalizují vlastnosti měkkých tkání zejména pomocí tření, protahování, řasení a tlaku. Nejedná se o masážní techniku, ale o součást manuální terapie, při které terapeut uvolňuje svalové spasmy, odstraňuje bolestivé reflexní změny ve svalech a okolních strukturách a zvyšuje pohyblivost kloubů. Terapie se provádí na sucho a postupuje se od povrchových vrstev k hluším.Mobilizace

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.Manuální lymfodrenáž 

Manuální lymfodrenáž je terapeutická technika, při níž terapeut jemným tlakem ruky provádí konkrétní hmaty, které uvolní lymfu. Ta dále proudí z mezibuněčného prostoru přes kapiláry, mízní cévy a uzliny a následně je nasáta do krevního řečiště. Hlavní mízovod ústí do horní duté žíly v blízkosti srdce

Na začátku každé terapie musí lymfodrenáži předcházet tzv. otevření spádových uzlin. Pokud není drenáž prováděna správně, může způsobit bolesti hlavy, rychlou únavu, zvracení, otevření lymfatických spojek a vznik nového, nebo zhoršení současného otoku (lymfedému).

Tlak, který terapeut vyvíjí dlaněmi a prsty, je velice jemný a dostatečně silný tak, aby terapeut neklouzal po pokožce, ale zároveň netlačil do podkožních struktur (sval, kost...).

Manuální tahy nad lymfatickými cévami jsou vždy vedeny ve směru k lymfatickým uzlinám. Těmito pohyby dochází ke stimulaci pohybu lymfy směrem k pravé klíční kosti, kde hlavní mízovod ústí do horní duté žíly a lymfa vtéká do krevního řečiště.

Indikace


 • u sportovně aktivních klientů, kdy lymfodrenáž podporuje rychlejší odbourávání katabolitů (splodin) buněčného metabolismu a podporuje regeneraci svalů a dalších tkání (např. běžci, hokejisté, fotbalisté atd.)
 • po operaci kloubů od 12. dne (rána musí být zhojena)
 • po onkologickém onemocnění (jsou-li K-markery v krevním vyšetření již negativní)
 • u gynekologických obtíží např.: dysmenorrhea (bolestivá menstruace), funkční sterilita...
 • u chronické žilní nedostatečnosti (křečové žíly, tromboflebitida, ateroskleroza, zánět žil...)
 • prevence zánětu hlubokého žilního systému před a po plánované operaci
 • v terapii bércových vředů
 • u diabetiků (neuropatie, angiopatie)
 • v terapii artrózy kyčelních, koleních a hlezenních kloubů (otoky dolních končetin způsobené funkčním opotřebování kloubů)
 • primární a sekundární lymfedém
 • chronická žilní insuficience a prevence hlubokého žilního zánětu (před i po operacích)
 • bolesti cévního původu (ateroskleróza tepen, žilní trombóza, křečové žíly, blokáda mízního řečiště...)
 • terapie bércových vředů (v klidovém stádiu)
 • poruchy prokrvení (Raynaudova nemoc, akrocyanóza)
 • extrémní svalové zatížení
 • celulita - laicky nazývaná "celulitida" (lymfodrenáž slouží jako podpůrná metoda např. při terapii celulity rázovou vlnou, ultrazvukem, kryoterapií...)
 • liposukce (po operačních i neinvazivních zákrocích

KONTRAINDIKACE

 • u kožních onemocnění (plísně, záněty kůže a měkkých tkání, otevřené rány, hnisavé kožní rány, proleženiny v akutním stadiu) - hygienické důvody
 • onkologické onemocnění v akutní fázi - riziko rozšíření nemoci

!!!!!!!!!Pozor u zdravotní manuální lymfodrenáže není možno za 60 minut udělat celé tělo jako v některých kosmetických salónech !!!!!!!

Sestavy se určují dle problémů a diagnózy daného člověka .

Například.

1. Sestava pro dolní končetiny trvá minim. 60 min. Vždy je nutné udělat krk ze předu.

2. Sestava horní končetiny - doporučení krk zepředu, hrudník a horní končetiny 60 min.

Přehled sestav :

1. Krk ze předu a zezadu

2. Hrudník

3. Břicho

4. Záda a bedra

5. Horní končetiny

6. Dolní končetiny zepředu a zezadu

7. Obličej 

Zdravotní masáž či reflexní vazivová masáž

Reflexní masáž zad a šíje je prastará metoda využívající znalost reflexních a meridiánových drah a akupresurních bodů. Při reflexní masáži působí masér přes nervová zakončení v oblasti zad a šíje na vnitřní struktury a orgány. Zaměřuje se na oblasti, kde se nacházejí nežádoucí kožní, podkožní a svalové reflexní změny, které pomocí reflexní masáže postupně odstraňuje. Pomocí jemného tlaku prstů a malých kloubů na rukou vyvíjí tlak na reflexní body a místa se svalovými reflexními změnami, což vede k obnově volného toku energie a úlevě od bolesti.

Reflexní masáž je hloubková, velmi účinná metoda, která dokáže uvolnit i značně ztuhlé svalstvo. Má také blahodárný účinek při chronických bolestech hlavy. Provádí se na sucho nebo s malým množstvím masážní emulze.


Kraniosacrální osteopatie 

Principem této metody je vyšetření mobility nebo-li pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku (kránium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sakrum). Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému, jestliže diagnostikuje v systému omezení (restrikce) a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém koriguje. Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Pro vaší představu je to váha asi desetikoruny. Terapeut k nastolení harmonie využívá autoregulační schopnosti organismu. Tím je terapie velmi bezpečná.

Obecně CSO přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat u krátkodobých potíží akutního rázu i u chronických stavů. Velmi jemně jsou podporovány přirozené autoregulační schopnosti, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy a další systémy související s CNS:

 • nervový
 • imunitní
 • hormonální
 • neuromuskuloskeletální
 • vaskulární a respirační

Je vhodná zvláště pro následující stavy:

 • autismus
 • astma
 • bolesti hlavy, migrény
 • bolesti čelistního kloubu 
 • cerebrální paralýza
 • downův syndrom
 • deprese
 • DMO
 • epilepsie
 • meniere syndrom
 • motání hlavy - závratě
 • ochrnutí obličeje
 • cukání v obličeji 
 • onemocnění oběhového systému srdce
 • hyperkinetický syndrom
 • hypertenze - vysoký krevní tlak
 • rachitida - křivice
 • nespavost
 • sinusitis - zánět vedlejších nosních dutin
 • skolióza
 • struma
 • smyslové vady
 • neuralgie trigeminu
 • patologické změny páteře


Co to je smsystem

Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém" se opírá o 39let postupného vývoje a 34 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy.

Kdo může cvičit

Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let - děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM systém je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů - kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.

Skupinová cvičení
Skupinová cvičení