Naše služby

Poskytujeme tu nejlepší péči a vytvořili jsme prostředí, kde se budete cítit příjemně. 

Individuální fyzioterapie 

vede klienta k aktivnímu přístupu k sobě samému. Tím dosahuje daleko lepších a déletrvajících účinků než pasivní přístupy. Fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie a fyziologie nejen pohybového aparátu. Využívá přirozených, neinvazivních metod a účinně obnovuje zdraví. Základním cílem fyzioterapie je především léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další. Vlivem úpravy svalových dysbalancí dochází mnohdy i k úpravě funkcí vnitřních orgánů a někdy i k nápravě hormonálních změn.

K terapii využívám mnoho různých technik - zejména mobilizace a měkké techniky, reflexní a vazivové masáže , senzomotorické cvičení či cvičení k odstranění svalové nerovnováhy, metodu dle Mojžíšové, metodu SM system dle MUDr. Smíška.  

Nejčastější diagnózy :

 • bolesti zad - funkční poruchy pohybového aparátu
 • poúrazové stavy pohybového ústrojí
 • pooperační stavy - po ortopedických operacích
 • výhřezy plotének
 • Metoda dle Ludmily Mojžíšové - řeší problémy s otěhotněním
 • terapie pánevního dna - bolestivá menstruace bez orgánového poškození
 • poruchy rovnováhy
 • bolestivé stavy
 • degenerativní onemocnění kloubů končetin a páteře - artrózu, Morbus Bechtěrev a Scheuermann, další
 • vadné držení těla, skoliózy
 • prevence funkčních pohybových poruch a bolestivých syndromů pohybového systémuMěkké techniky

Měkké (mobilizační) techniky jsou velmi uznávanou metodou v léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu. Tato metoda pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což je kůže, podkoží, sval, svalová pochva, svalová povázka a úpony. Měkké tkáně jsou při pohybu navzájem provázány a dochází mezi nimi ke vzájemným posuvům.

V důsledku přetížení, úrazů, vadného držení těla a při větší statické zátěži (např. při sezení u počítače) dochází k bolestivým změnám v měkkých tkáních (např. k lokálním zatvrdlinám, tzv. myogelózám) a k jejich vzájemnému nesouladu. Měkké techniky optimalizují vlastnosti měkkých tkání zejména pomocí tření, protahování, řasení a tlaku. Nejedná se o masážní techniku, ale o součást manuální terapie, při které terapeut uvolňuje svalové spasmy, odstraňuje bolestivé reflexní změny ve svalech a okolních strukturách a zvyšuje pohyblivost kloubů. Terapie se provádí na sucho a postupuje se od povrchových vrstev k hluším.Mobilizace

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např.sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.Manuální lymfodrenáž 

Manuální lymfodrenáž je terapeutická technika, při níž terapeut jemným tlakem ruky provádí konkrétní hmaty, které uvolní lymfu. Ta dále proudí z mezibuněčného prostoru přes kapiláry, mízní cévy a uzliny a následně je nasáta do krevního řečiště. Hlavní mízovod ústí do horní duté žíly v blízkosti srdce

Na začátku každé terapie musí lymfodrenáži předcházet tzv. otevření spádových uzlin. Pokud není drenáž prováděna správně, může způsobit bolesti hlavy, rychlou únavu, zvracení, otevření lymfatických spojek a vznik nového, nebo zhoršení současného otoku (lymfedému).

Tlak, který terapeut vyvíjí dlaněmi a prsty, je velice jemný a dostatečně silný tak, aby terapeut neklouzal po pokožce, ale zároveň netlačil do podkožních struktur (sval, kost...).

Manuální tahy nad lymfatickými cévami jsou vždy vedeny ve směru k lymfatickým uzlinám. Těmito pohyby dochází ke stimulaci pohybu lymfy směrem k pravé klíční kosti, kde hlavní mízovod ústí do horní duté žíly a lymfa vtéká do krevního řečiště.

Indikace


 • u sportovně aktivních klientů, kdy lymfodrenáž podporuje rychlejší odbourávání katabolitů (splodin) buněčného metabolismu a podporuje regeneraci svalů a dalších tkání (např. běžci, hokejisté, fotbalisté atd.)
 • po operaci kloubů od 12. dne (rána musí být zhojena)
 • po onkologickém onemocnění (jsou-li K-markery v krevním vyšetření již negativní)
 • u gynekologických obtíží např.: dysmenorrhea (bolestivá menstruace), funkční sterilita...
 • u chronické žilní nedostatečnosti (křečové žíly, tromboflebitida, ateroskleroza, zánět žil...)
 • prevence zánětu hlubokého žilního systému před a po plánované operaci
 • v terapii bércových vředů
 • u diabetiků (neuropatie, angiopatie)
 • v terapii artrózy kyčelních, koleních a hlezenních kloubů (otoky dolních končetin způsobené funkčním opotřebování kloubů)
 • primární a sekundární lymfedém
 • chronická žilní insuficience a prevence hlubokého žilního zánětu (před i po operacích)
 • bolesti cévního původu (ateroskleróza tepen, žilní trombóza, křečové žíly, blokáda mízního řečiště...)
 • terapie bércových vředů (v klidovém stádiu)
 • poruchy prokrvení (Raynaudova nemoc, akrocyanóza)
 • extrémní svalové zatížení
 • celulita - laicky nazývaná "celulitida" (lymfodrenáž slouží jako podpůrná metoda např. při terapii celulity rázovou vlnou, ultrazvukem, kryoterapií...)
 • liposukce (po operačních i neinvazivních zákrocích

KONTRAINDIKACE

 • u kožních onemocnění (plísně, záněty kůže a měkkých tkání, otevřené rány, hnisavé kožní rány, proleženiny v akutním stadiu) - hygienické důvody
 • onkologické onemocnění v akutní fázi - riziko rozšíření nemoci

!!!!!!!!!Pozor u zdravotní manuální lymfodrenáže není možno za 60 minut udělat celé tělo jako v některých kosmetických salónech !!!!!!!

Sestavy se určují dle problémů a diagnózy daného člověka .

Například.

1. Sestava pro dolní končetiny trvá minim. 60 min. Vždy je nutné udělat krk ze předu.

2. Sestava horní končetiny - doporučení krk zepředu, hrudník a horní končetiny 60 min.

Přehled sestav :

1. Krk ze předu a zezadu

2. Hrudník

3. Břicho

4. Záda a bedra

5. Horní končetiny

6. Dolní končetiny zepředu a zezadu

7. Obličej 

Zdravotní masáž či reflexní vazivová masáž

Reflexní masáž zad a šíje je prastará metoda využívající znalost reflexních a meridiánových drah a akupresurních bodů. Při reflexní masáži působí masér přes nervová zakončení v oblasti zad a šíje na vnitřní struktury a orgány. Zaměřuje se na oblasti, kde se nacházejí nežádoucí kožní, podkožní a svalové reflexní změny, které pomocí reflexní masáže postupně odstraňuje. Pomocí jemného tlaku prstů a malých kloubů na rukou vyvíjí tlak na reflexní body a místa se svalovými reflexními změnami, což vede k obnově volného toku energie a úlevě od bolesti.

Reflexní masáž je hloubková, velmi účinná metoda, která dokáže uvolnit i značně ztuhlé svalstvo. Má také blahodárný účinek při chronických bolestech hlavy. Provádí se na sucho nebo s malým množstvím masážní emulze.


Kraniosacrální osteopatie 

Kraniosakrální osteopatie je velmi jemná, neinvazivní, manipulační technika, která pracuje s konceptem
kraniosakrálního systému, tak jak jej popsal Dr. J.E. Upledger
a jeho předchůdci.

Tato terapie je určena všem věkovým kategoriím,
ošetření může být aplikováno na novorozenci, seniorech,
ale také na lidech umírajících,
nebo těžce zdravotně handicapovaných.

Principem této metody je vyšetření mobility nebo-li pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku (kránium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sakrum). Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému, jestliže diagnostikuje v systému omezení (restrikce) a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém koriguje. Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Pro vaší představu je to váha asi desetikoruny. Terapeut k nastolení harmonie využívá autoregulační schopnosti organismu. Tím je terapie velmi bezpečná.


Co to je smsystem

Metoda "SM systém" neboli "Stabilizační a Mobilizační Systém" se opírá o 39let postupného vývoje a 34 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy.

Kdo může cvičit

Cvičení je vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let - děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholové i vrcholové sportovce. SM systém je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů - kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou a klenba nožní. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Cvičení se skládá se sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány.

Skupinová cvičení
Skupinová cvičení